Fuel

Biobrandstoffen

Lees Meer

Fibre

Vezelleverende gewassen

Lees Meer

Food

Bijzondere foodtoepassingen

Lees Meer

Chemicals

Nieuwe toepassingen

Lees Meer

Biobased Innovations Garden Rusthoeve 2020

In de afgelopen jaren is het thema ‘biobased economy’ van steeds grotere importantie geworden. Het is een begrip wat breed gehanteerd wordt. Mede in het kader van de duurzaamheidsagenda is de ontwikkelingsrichting  van ‘vergroening’ ingezet om minder afhankelijk te worden van fossiele brand- en grondstoffen (gesloten kringlopen). Ook de zorg om de CO2 uitstoot heeft daarin een voorname plaats.

In de Provincie Zeeland (Zuidwest Nederland) wordt de biobased economy gezien als een belangrijk speerpunt voor het economisch beleid. Er worden kansen gezien voor ontwikkeling en versterking van economische ontwikkelingen in diverse sectoren. De aanwezigheid van zowel industrie, landbouw incl. verwerking en  logistiek maken dat er kansen liggen om economische sectoren met elkaar te verbinden.
De Biobased Delta heeft drie speerpunten benoemd waarin zij een leidende positie wil opbouwen:
1.    Groene grondstoffen
2.    Building blocks voor de chemie
3.    Vergroening van de procesindustrie en sluiten van kringlopen

De groene grondstoffen bestaan uit: agro (rest)stromen, algen/wieren, inhoudsstoffen en natuurlijke vezels.

De pijlers van het ‘Biobased Delta Huis’ ondersteunen deze kernthema’s, waarbij de Rusthoeve is opgenomen als een van de toplocaties binnen de Biobased Delta. BIGR heeft de potentie om toplocatie te worden voor teelten en verwaarding van nieuwe groene grondstoffen en zal aanvullend en versterkend werken op de andere toplocaties.