BioBased Innovations Garden Rusthoeve 2020

Op de BioBased Innovations Garden (BIGR) in Colijnsplaat worden ruim vijftig gewassen geteeld, getest en verwerkt om op termijn een bijdrage te leveren aan de biobased economy. De Garden is onderdeel van het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve. Binnen de BIGR werken Delphy, Impuls Zeeland, Proefboerderij Rusthoeve, Wageningen UR en ZLTO samen aan nieuwe kansen en mogelijkheden voor de biobased economy. De gewassen die er op zo’n 1,5 hectare worden geteeld, zijn van velerlei aard: van goudsbloemen en paardenbloemen tot vlas, hennep en vezelgewas sida. De overeenkomst tussen alle gewassen is dat ze allemaal op termijn kunnen worden toegepast in de biobased economy. Een van de lopende projecten is ‘Growing a green future’.

Lees meer

Gewassen

Welke landbouwgewassen zijn interessant voor de biobased economy? Een overzicht van ruim 60 gewassen.

Lees meer


Technieken

Om gewassen bruikbaar te maken in de biobased economy zijn verschillende technieken voorhanden.

Lees meer

Over de biobased garden

Op de biobased garden wordt onderzoek gedaan naar de toepassing en productieketens van gewassen.

Lees meer


Toepassingen

Gewassen kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor energie of als grondstof.

Lees meer


Video biobased economy

Veel van onze producten, zoals plastics en andere materialen, zijn gebaseerd op niet-hernieuwbare, fossiele grondstoffen. Die grondstoffen -aardolie, aardgas en steenkool- raken langzaam maar zeker op. Suikerrijke biomassa, zoals suikerbieten, kan een goede duurzame bron zijn voor deze materialen. Jacco van Haveren, onderzoeker aan Wageningen University & Research, vertelt over de mogelijkheden.