De beperkte beschikbaarheid van zaaizaad in de teelt van quinoa is op dit moment het belangrijkste knelpunt. Het zorgt ervoor dat de keten niet op gang komt terwijl er heel veel potentieel is voor het gewas. Een uitgebreide bespreking van de knelpunten die aan bod kwamen tijdens de workshop juni 2017 staan te lezen in het rapport ‘Knelpunten minisymposium quinoa’. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u onder Minisymposium quinoa.