Over een poosje gebruiken ze het misschien wel in het bedrijfsleven: hoogwaardig papier gemaakt van spruitkoolstronken. De eerste proeven in het ZLTO-project ‘Growing a Green Future’ zien er veelbelovend uit. Welke lokale agroreststromen kunnen als duurzame grondstof dienen voor papier of karton? Dat verkent ZLTO in het project ‘Growing a Green Future’ samen met Millvision uit Raamsdonk en Inagro uit Vlaanderen.

In een eerste theoretische inventarisatie in 2017 kwamen spruitkoolstronken als kansrijk uit de bus. ‘Dit wilden we in de praktijk toetsen, dus gingen we op zoek naar een teler met spruitkoolstronken. Die hebben we gevonden en vervolgens kon Millvision met de stronken het laboratorium in’, vertelt Tjen van den Berg, projectleider bio-economie bij ZLTO.

Prototype

Sander van Calker van Millvision heeft de proeven uitgevoerd. Hij is te spreken over de eerste resultaten. ‘Verse spruitkoolstronken zijn groen van kleur, waardoor je zou verwachten dat het papier een groene gloed krijgt. Het is opvallend dat het prototype redelijk kleurloos is, een beetje crèmeachtig. Dat maakt dat deze reststroom veel potentie heeft voor professioneel gebruik’, verwacht hij.

Millvision heeft ook een proef gedaan met wortelloof. ‘Dat resulteerde juist wel in enigszins groen papier. Door de kleur heeft het product een natuurlijke uitstraling, wat zo zijn charme heeft, maar waardoor het minder bruikbaar is voor op kantoor. Het zou wellicht prima van pas kunnen komen als verpakkingsmateriaal.’

Andere reststromen die Millvision nog gaat testen voor dit project, zijn die van paprika- en tomatenloof. ‘Deze reststroom is doorgaans wat meer vervuild met touwtjes en clipjes. Daardoor moeten we wat extra stappen zetten om het schoon te krijgen voor papierproductie. De teelt van spruitkoolstronken is daarentegen veel schoner’, aldus Van Calker.

‘Om de performance van de papieren te boosten worden naast de agro-reststromen ook vezelgewassen zoals vlas, hennep en miscanthus getest. Bijmengen van vezelgewassen is noodzakelijk om de kwaliteit hoog te houden’, zegt hij.

Verdienmodel

Tjen van den Berg van ZLTO is enthousiast over de eerste proeven met spruitkoolstronken. ‘Nu de reststroom van spruitkoolstronken zo kansrijk blijkt, gaan we verkennen hoe we het prototype verder kunnen brengen naar de markt. Dit betekent het organiseren van een keten met bijbehorend verdienmodel.’

‘Maar’, benadrukt ze, ‘zo ver zijn we nog niet. Eerst gaan we ons verdiepen in diverse papieren toepassingen. Wat zijn kansen, wat zijn knelpunten? Waaraan heeft de markt behoefte?’

Om de mogelijkheden en uitdagingen in beeld te krijgen, volgen er medio zomer twee inspiratiesessies, één in Nederland en één in Vlaanderen, met diverse spelers uit de keten. Van telers tot verpakkingsspecialisten tot mensen uit de retail. ‘Verder houden we later dit jaar een demo voor telers. We gaan dan in op praktische zaken zoals oogsten van de reststroom, voorbewerken op locatie en bewaartechnieken.’

Vragen?

Mail naar Tjen.van.den.Berg@zlto.nl.