Deze inspiratiesessies kaderen in het Belgisch-Nederlands Interreg project ‘Growing a green future’ dat nieuwe ketens wil opzetten voor de biogebaseerde economie. Oliehoudende gewassen die kansrijk zijn voor lokale teelt leveren hoogwaardige oliën met zowel food als non-food toepassingen. In 2017 werden volgende gewassen op de proefvelden geteeld en in het labo getest: deder, crambe, Ethiopische mosterd, karwij, koriander, slangenkruid en luciferplantje. Het vetzuurprofiel, de oxidatieve stabiliteit en nevencomponenten van de verschillende oliën werden geanalyseerd.

Bijeenkomst is 21 juni, 14 tot 18 uur

PLAATS Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurs-wetenschappen, Coupure 653, 9000 Gent

DOELGROEP Voor verwerkers, handelaars en onderzoekers met interesse in de teelt en verwerking van oliehoudende gewassen en hun food en non-food toepassingen.

Uitnodiging Inspiratiesessie op 21 juni