Sojateelt in Nederland en Vlaanderen: wat zijn de kansen en bedreigingen? Wanneer kan soja een gewas als tarwe uit het bouwplan drukken? Zelf in Europa eiwithoudende gewassen telen voor de diervoedersector en zo de afhankelijkheid van geïmporteerde soja verminderen.

Zelf in Europa eiwithoudende gewassen telen voor de diervoedersector en zo de afhankelijkheid van geïmporteerde soja verminderen. Een stokpaardje van diverse partijen in de Benelux, waaronder de Nederlandse en Belgische overheid en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Zowel in Nederland als in België zijn daarom afgelopen jaren proeven opgestart om te zien of er rendabel soja geteeld kan worden. In Nederland heeft Agrifirm daarin een voortrekkersrol, in België trekt het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Ilvo) de kar.

In november 2016 tekende Agrifirm met het ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de Green Deal Nederlandse soja. De Green Deal volgt op een motie uit de Tweede Kamer waarin werd opgeroepen om actief in te zetten op kennisontwikkeling voor de veredeling en teeltoptimalisatie van eiwitgewassen. Op termijn moet dit leiden tot een Nederlands soja-areaal van minimaal 10.000 hectare. Groningen, Drenthe, en Friesland steunen de sojateelt met ruim € 100.000. Per ton geoogste soja ontvangen telers een premie van € 70 per ton en teeltadvies van Agrifirm. In 2018 wordt het budget verhoogd tot € 180.000.

Meer op www.boerderij.nl