De belangstelling naar duurzaam textiel is groeiende. Dit staat haaks op de ontwikkeling van de afgelopen jaren waarbij de verwerking van vezelgewassen uit Europa is verdwenen. De teelt van vezelgewassen in in Nederland en Vlaanderen altijd een belangrijke teelt geweest. De vraag hoe we als Vlaamse en Nederlandse textielsector inspelen kunnen spelen op de vraag naar meer duurzaam en lokaal textiel hebben we tijdens de texiel sessie van 6 november met de aanwezigen besproken. In Zeeuws Vlaanderen is Van de Bilt zaden en Vlas een belangrijke speler in de teelt, productie en vermarkting van vlas. Lenno Vermaas nam ons namens Van der Bilt mee in de vlaswereld.

Vlas is een duurzaam gewas gezien alles gevaloriseerd wordt: de lemen, de vezels (kort en lang), de zaden en het stof. Er zijn echter nog maar zeer weinig spinnerijen, die vlas kunnen verwerken, in onze regio omdat hier veel handenarbeid bij komt kijken. 90% van linnen kleren in de winkels is afkomstig van vlas dat geteeld wordt in de regio Vlaanderen, Frankrijk en Nederland, maar slechts 1 – 1,5 % van alle textiel in de wereld is linnen. De verwachting is dat de vraag naar vlasvezel zal stijgen, vooral door de grotere vraag uit India en China.

De tweede inleider Sippie Dijk heeft als mode ontwerpster ervaringen met de vraag van de consument.. 10 jaar lang heeft ze les gegeven, maar onlangs is ze helemaal voor haar passie gegaan: een eerlijke kledinglijn opzetten, met milieuvriendelijke stoffen en eerlijk loon voor iedereen die eraan werkt. In Groningen is een showroom waarna de kleding op maat gemaakt wordt voor de consument. Grondstoffen zijn vaak groen, maar door transportkilometers en verwerking in lageloonlanden, is het hele proces toch niet duurzaam.

Naast de twee inleiders was er een gemend gezelschap aanwezig waaronder onderzoekers, agrarische ondernemers en de Vlas en Hennep Bond. De knelpunten van lokaal geteeld textiel die het meeste naar voren kwamen zijn het gebrek aan transparatie, zeker voor de consument; het ontbreken van spinnerijen in West-Europa en de prijs (laag) van textiel uit China en India.

Vanuit Growing a Green Future was dit de eerste inspiratiesessie rondom het thema textiel, en daarmee is het onderwerp ook relatief nieuw voor de partners. De conclusie naar aanleiding van deze bijeenkomst, en de daar aan voorafgaande voorbereiding, is dat er bij kleinere bedrijven best veel belangstelling is voor lokaal geteeld textiel. Deze kleinere bedrijfjes, vooral ontwerpers, kunnen een grote rol spelen in een verschuiving van textielproductie weer Europa in. Voor de partners binnen GAGF is dit daarom aanleiding om aan deze sessie een vervolg te geven met een tweede inspiratiesessie in April/mei 2019.