Op lichte gronden groeit de zoete aardappel beter dan op zware grond. Gebruik van zwart plastic in het voorjaar geeft een hogere opbrengst. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen rassen.

Dat zijn de eerste voorlopige uitkomsten van proeven op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat, Zeeland. In het kader van het project BioBased Innovation Garden (zie kader) vindt er onderzoek plaats naar een vijftigtal nieuwe gewassen.

Op dit moment is een aantal gewassen oogstrijp. Dinsdag tijdens een excursie keken ruim dertig belangstellenden naar een aantal knolgewassen voor nieuwe voedseltoepassing, zoals zoete aardappel, yacon, oca en mashua.

‘Tijdens de excursie ging de meeste belangstelling uit naar de zoete aardappel’, vertelt projectleider Cor van Oers van Delphy. ‘Dat gewas is het interessantste van het viertal, want het lijkt het meeste perspectief te hebben.’

Lees volledig bericht op Nieuwe Oogst