Binnen het project ‘Growing a green future’ werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door akkerbouwproducten als grondstof. Er zijn al best wat stappen gezet, zo zijn er bijvoorbeeld op het gebied van bouwmaterialen mooie ontwikkelingen.

Ook op het gebied van textiel zien we een stijgende interesse bij consumenten in producten en textiel van natuurlijke oorsprong. Hoe kunnen we met de Vlaamse en Nederlandse textielsector inspelen op deze trends? En mogelijk dan ook de lokale teelt stimuleren.

Wij zouden ook op dit thema graag een bijdrage leveren, en onderzoeken wat wij kunnen doen om in Nederland en Vlaanderen geproduceerd textiel van lokale grondstoffen weer te laten groeien.

Wilt u ons daarbij helpen?
Op 6 november organiseren we een ‘inspiratiesessie’ met als doel om lokaal geteeld textiel een duwtje in de goede richting geven.

PROGRAMMA

10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

10.15 uur
Welkom en korte presentatie Growing a Green Future door Charlotte van Sluijs (Proefboerderij Rusthoeve)

10.25 uur
Voorstelronde, inclusief korte toelichting van de aanwezigen

10.45 uur
Inleiding door Lenno Vermaas, innovatie en export manager van Van de Bilt zaden en vlas.
Van de Bilt zaden en vlas contracteert vlasteelt voor de productie van vlasvezels, het linnen en de productie van zaaizaad. Het vlasstro is afkomstig uit Frankrijk en Nederland. Van de Bilt zaden en vlas bv beschikt over eigen verwerkingslijnen voor het vlas (zwingel- en hekel lijnen).
De heer Vermaas zal een beeld schetsen van de teelt van de markt van vlas zoals die de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld en welke verwachtingen er zijn over de toekomstbestendigheid van de vlassector.

11.00 uur
Inleiding door de Sippie van Dijk, ontwerpster voor haar eigen bedrijf Escape the system. Mevrouw van Dijk zal ingaan op wat de behoeftes zijn vanuit de ontwerpers voor de productie van duurzaam en lokaal geteeld textiel.

11.15 uur
Discussie aan de hand van stellingen, onder leiding van Cor van Oers, projectleider Growing a Green Future

12.00 uur
Samenvatting en vervolgstappen, door Veronique de Meij (Inagro)

Na afloop is een lunch georganiseerd voor de aanwezigen.

DATUM

Donderdag 6 november 2018
Aanvang 10.00 uur

LOCATIE

Bio Base Europe Training Center
Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen

We hopen op uw komst, voel u vrij deze ook door te sturen naar andere geïnteresseerden. Opgeven via e-mail cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl

Met vriendelijke groeten,

Veronique de Mey, Inagro
Charlotte van Sluijs, Proefboerderij Rusthoeve