Binnen het project ‘Growing a green future’ werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen
binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door
akkerbouwproducten als grondstof. Ook op het gebied van textiel zien we een stijgende interesse bij consumenten
in producten en textiel van natuurlijke oorsprong.

Tijdens de eerste inspiratiesessie rondom lokaal textiel, waarbij meerdere partijen vanuit de hele keten aanwezig
waren, van vlastelers tot ontwerpers is er een centrale vraag die naar voren kwam: hoe zorgen we ervoor dat textiel
ook in Europa weer geproduceerd wordt.

Lokale productie zou er voor kunnen zorgen dat nieuwe gewassen, nieuwe grondstoffen makkelijker te verkrijgen
zijn en dat er een grote impuls gegevens kan worden aan de ontwikkeling voor natuurlijke, duurzame kleding.

Deze tweede textielsessie zal plaatsvinden op:

Datum: 2 juli
Tijdstip: 10.00 – 12.00 met aansluitend lunch
Locatie: Bio Base Europe Training Centre
Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen

Programma

10.00 ontvangst met koffie en thee
10.15 pitch Beleef je Verbeelding
10.30 pitch verwerking in Vlaanderen
10.45 workshop

We hopen op uw komst, voel u vrij deze ook door te sturen naar andere geïnteresseerden. Opgeven via e-mail
cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl

Met vriendelijke groeten,

Veronique de Mey, Inagro
Charlotte van Sluijs, Proefboerderij Rusthoeve