Evenementgegevens


Binnen het project ‘Growing a green future’ werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen voor gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong. Binnen dit project werken tien partners uit Vlaanderen en Nederland samen.

Afgelopen periode is er op Proefboerderij Rusthoeve met Delphy en Hogeschool Zeeland al wat geëxperimenteerd met mogelijke nieuwe toepassingen. Bij Karel de Grote Hogeschool zijn de eerste laboproeven gestart in februari 2018. We willen graag uw mening horen en elkaar inspireren hoe we oplossingen en toepassingen kunnen vinden.
Hoe ziet de gewasbescherming eruit en hoe kunnen we nieuwe stappen zetten? Wat kunnen we aan beide zijden van de grens van elkaar leren?

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op: donderdag 29 maart

Locatie
Karel de Grote Hogeschool,
Campus Hoboken
Salesianenlaan 90, 2660 Hoboken

Programma
9.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Welkom op Karel de Grote Hogeschool
10.10 Introductie ‘Growing a green future’
10.20 Stand van zaken werkpakket 5 ‘Natuurlijke biociden’
10.30 ‘Holistische benadering van gewasbescherming’ door Marc Sneyders (Bayer CropScience)
10.45 Standpunt in Nederland vanuit Nederlandse brancheorganisatie Agrodis door dhr K. Francke (CZAV)
11.00 Discussie
12.00 Afsluiting met lunch

We hopen op uw komst, voel u vrij deze ook door te sturen naar andere geïnteresseerden. Opgeven via e-mail (info@biobasedgarden.nl).

Uitnodiging inspiratiesessie