Evenementgegevens


Delphy en Proefboerderij Rusthoeve zijn al drie jaar samen aan het werk met meerdere projecten en activiteiten rondom de ‘Biobased Innovations Garden Rusthoeve 2020’.

Naast het telen van vele biobased gewassen zijn er vele inspiratiesessies geweest over diverse onderwerpen welke weer geleid hebben tot nieuwe activiteiten. Van hieruit wordt er tevens aan verschillende businesscases gewerkt. Zo zijn er ook bijeenkomsten geweest met mensen vanuit de bouwsector en daarbij is ons gebleken dat biobased producten voor de bouwsector veel potentie biedt, maar het gebruik van deze producten is nog niet gangbaar. Het daadwerkelijk toepassen van biobased bouwmaterialen blijft nog beperkt en daarmee komt de bouwsector, en de uiteindelijke consument amper in aanraking met de mogelijkheden die deze nieuwe materialen bieden.

Op de Proefboerderij Rusthoeve hebben we daarom de intentie om een proeflocatie te ontwikkelen, met als stip op de horizon de transitie van de Rusthoeve met gangbare bedrijfsgebouwen naar de Rusthoeve als Biobased Boerderij.

Als eerste stap hiernaar toe organiseren we een workshop voor mensen en ondernemers die ervaring hebben in de bouwsector. Tijdens deze workshop zal de aardappelbewaarplaats en loods van Rusthoeve centraal staan. De vragen die we hierbij beantwoord willen krijgen zijn:

  • Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk de huidige constructie van dit gebouw benutten?
  • Welke materialen zijn er nodig?
  • Welke biobased alternatieven voor de gangbare materialen zijn er?

We willen u dan ook uitnodigen op:

11 april 2017 om 14.00 op proefboerderij Rusthoeve

We nodigen u daarom graag uit om een bijdrage te leveren aan deze workshop.

UITNODIGING bouw 11 april