Via bewerkingstechnieken zijn biobased grondstoffen (gewassen en reststromen) te verwerken tot bioproducten: