Biobased gewassen, dierlijke mest en (rest)afvalstromen zijn met bewerkingstechnieken te verwerken tot een reeks biobased producten. Toegepaste technieken zijn: