Om de industrie te voorzien van circulaire en biobased bulk- en platformchemicaliën moeten nieuwe waardeketens worden ontwikkeld, welke vanuit ‘uitdagende’ afvalbronnen de productie van nieuwe chemicaliën of vervanging van fossiele chemicaliën gaat realiseren. Binnen het samenwerkingsproject ReBBloCs (MOOI subsidie van RVO) zijn o.a. Dutch Sustainable Development BV (DSD) en PeelPioneers partners. Samen werken ze aan de ontwikkeling van kleinschalige bioraffinage vanuit diverse agrarische stromen die moet leiden tot het beschikbaar komen van fermenteerbare suikers. Deze fermenteerbare suikers gaan dienen als grondstof voor de vergroening van de chemische sector. Om dit in de praktijk om te zetten zijn ook een aantal potentiele gebruikers/afnemers bij ReBBloCs betrokken.

ReBBloCS gaat deze waardeketens ontwikkelen in samenwerking met relevante stakeholders (private sector, technologieleveranciers & kennisinstituten). Doel is om de koolstofkringlopen van de bulk- en platformchemicaliën die door ReBBloCS worden overwogen zoveel mogelijk te sluiten door (fracties van) de beschouwde complexe reststromen te benutten en te valoriseren. Hier zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  1. Grondstof, geleverd door DSD en Peel Pioneers vanuit o.a. suikerbiet, appels/peren en sinaasappelschillen (evt. nog andere producten, maar dat komt in de loop van het project);
  2. DSD voorbehandeling: wassen, snijden/vermoezen, Betaprocess, scheiding van de brij in een filtraat en vaste stof;
  3. DSD (indien nodig) filtraat indampen, beschikbaar maken voor o.a. fermentatie naar melkzuur, citroenzuur en andere toepassingen, zo niet dan gaat dit filtraat naar 5);
  4. IMEnz, ontvangt de vaste stof (bevat (hemi-)cellulose) voor de omzetting met enzymen naar suikers;
  5. DSD fermenteert zowel filtraat als de suikers vanuit de vaste stof tot (advanced) bioethanol voor Q8, bioethanol voor DOW (building block voor etheenproductie) en  aan  mogelijk andere partijen in de chemische sector.

In de workshop zitten dan de volgende presentaties:

  • Martijn Zieverink (PeelPioneers) over hun rest stromen en wat ermee te doen;
  • Hans van Klink (DSD) over de opzet van kleinschalige bioraffinage;
  • Relatie met andere gewassen in relatie tot beschikbaarheid suikers (spreker volgt).
  • Hoe nationale en internationale projecten kleinschalige bioraffinage ondersteunen door Marcel van Berkel (Circular Biobased Delta).

Er zijn nog gesprekken met andere partijen, mogelijk kunnen we daar op 4 juli meer overzeggen.  Deze demo – workshop is onderdeel van de BiobasedVersnellingsDag op 4 juli.