Gras is niet alleen te gebruiken als veevoer, maar ook voor bioraffinage. Dat geldt niet alleen voor weidegras, maar ook voor bermmaaisel, gras van slootkanten en gras uit natuurgebieden.

Bij grasraffinage wordt het geoogste gras uitgeperst. Er ontstaan dan twee producten: vezels en een nutriëntenrijk perssap. Uit het perssap kunnen eiwitten worden verkregen. Voor het eiwit, de vezels en het restsap zijn verschillende landbouwkundige en industriële toepassingen mogelijk.

Teelt
In Nederland wordt op circa 1 miljoen hectare gras geteeld, het merendeel wordt benut voor productie van melk en vlees. Maar niet al het gras wordt hiervoor ingezet. Voor het vee is gras uit bermen, slootkanten en soms ook uit natuurgebieden minder geschikt. Grondeigenaren van wegbermen (overheden) en natuurterreinen zoeken daarom naar oplossingen om dit gras te verwerken.

Doel
Gras bestaat voor 80 tot 90% uit water. De resterende droge stof  bestaat uit verschillende componenten. Sommigen daarvan kunnen op vrij eenvoudige wijze worden gewonnen, bij andere componenten is dat lastiger.

Gras is na raffinage in te zetten als:

  • Veevoer (eiwit)
  • Meststof (o.a. fosfaat)
  • Grondstof voor vergisters
  • Grondstof voor productie karton
  • Grondstof voor productie materialen in de bouw en industrie (o.a. dashboards)
  • Bioplastics

Meer informatie