Doel van het project is het ontwikkelen van de BioBased Innovations Garden Rusthoeve 2020 (BIGR) op de Rusthoeve in Noord-Beveland (Zeeland).

De Rusthoeve heeft de potentie om zich te ontwikkelen als toplocatie binnen de Biobased Delta voor teelt en verwaarding van nieuwe groene grondstoffen die toegepast kunnen worden binnen de biobased economy. De BIGR zal werken als katalysator van het inhoudelijke speerpunt groene grondstoffen met name voor akkerbouwgewassen en fungeren als fysieke plaats voor ketenontwikkeling binnen de biobased waardepiramide .

Middels vraaggestuurd telen is de belangrijke meerwaarde dat er  initiatieven uit de landbouw en de verwerkende industrie (chemie en bouw) gekoppeld worden.

Het project kent drie fasen:
1.    Aanleg van de proeftuin.
2.    Ontwikkeling van regionale ketenprojecten samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen.
3.    Concentratiepunt van bestaande initiatieven.

Deze fasen zullen chronologisch in werking treden, maar ook grotendeels parallel lopen.