Rusthoeve heeft een bedrijfsoppervlakte van ca 100 ha en faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen  op het gebied van o.a. rassen, bemesting en ziektebestrijding. Sinds enkele jaren vormt de beproeving en demonstratie van nieuwe innovatieve technieken een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, zoals GPS en Remote Sensing. Rusthoeve verzorgt ook voor derden aanleg en onderhoud van proefvelden door geheel Nederland.

Het bedrijf voldoet aan moderne maatstaven, is goed verkaveld en goed ontwaterd. Er zijn vijf vaste medewerkers in dienst, in het seizoen aangevuld met losse arbeidskrachten.

De meer marktgerichte ontwikkelingen in de landbouw vragen om een meer ketengeoriënteerde manier van  samenwerken. Rusthoeve heeft dit vormgegeven door intensieve samenwerking op het gebied van uien– en vlasonderzoek. Voor uien is een samenwerkingsverband opgericht tussen Rusthoeve en DLV-Plant onder de naam UIKC (Uien Innovatie en Kenniscentrum. Voor het vlas is sinds 2009 een samenwerking gestart tussen het Franse Institut Technique du Lin te Ecardenville-la-Campagne en het Belgische onderzoeksstation POVLT (Provinciaal Onderzoeks  -en voorlichtingscentrum voor de Land– en Tuinbouw) te Rumbeke. Samen met Rusthoeve vormen ze het Europees Vlasinstituut.

Tevens is  Rusthoeve actief betrokken bij de organisatie van kennisdagen in samenwerking met o.a. CZAV en Delphy voor de open dagen in de agenda op de website.