Doel van het project is het organiseren van clusters en ketens van bedrijven en kennisinstellingen rondom combinaties van product, markt en technologie (PMT) op het gebied van de biobased economy en groene grondstoffen. Er worden netwerken op het snijvlak van technologiegebieden en toepassingen gevormd waarbij het realiseren van de synergie tussen verschillende bedrijven en instellingen centraal staat.

Deze netwerken bieden een platform voor kennisuitwisseling, actieve vorming van samenwerkingsverbanden en voor het genereren van  ideeën ‘van buiten’. De activiteiten worden aangesloten bij de behoeften van het bedrijfsleven.

Binnen het project is ook ruimte voor inspiratie en experimenteren om zo te komen tot nieuwe ketens in de biobased economy.