Agrarisch Innovatie en KennisCentrum Zeeland ‘Rusthoeve’ en Delphy zijn initiatiefnemers van de BioBased Innovations Garden Rusthoeve 2020. Om de mogelijkheden van groene grondstoffen meer tastbaar en voelbaar te maken is de Rusthoeve ingericht als een gewastuin en experimenteerruimte als ‘show case’ met verschillende innovatieve potentiële gewassen.

Bij de Groene Grondstoffen wordt dan in eerste instantie gedacht aan de akkerbouwgewassen en in mindere mate aan de algen en wieren. De tuin moet fungeren als een kraamkamer voor biobased plantaardige ontwikkelingen daarmee vergroening van de producten van de verwerkende industrie (bouw en chemie). Hiermee wordt een brug geslagen tussen de ondernemer(s), kennisinstellingen en de chemische industrie.

Veel van deze ‘potentials’, zoals bv. Miscanthus, Ligniscum, Switch Grass, Bamboe, Aardpeer of bv. Sida hermaphroditta Rusby hebben naar verwachting grote potentie maar zijn ook meerjarig. Zij bereiken, als het gaat om biomassa, vezel of inhoudsstof, pas na enkele jaren hun optimale opbrengst. Bovendien liggen er nog veel onderzoekvragen over hoe en met welke maatregelen deze gewassen optimaal te telen zijn.

Rusthoeve en Delphy zien in kader van biobased economy o.a. ook kansen voor vergroening van (kunst)meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, inhoudstoffen (mineralen, vetzuren, eiwitten, vezels, suikers)  en eiwittransitie.

Een nadere selectie en koppelen van gewas aan toepassingsmogelijkheden in afzetketens kan aanleiding zijn tot verder onderzoek aan een plantensoort (veredeling / teeltmethode) die er toe bij moeten dragen dat de plant op termijn als gewas geschikt is voor toepassingen binnen de Biobased economy.

Interessante toepassingen zijn al gevonden bij o.a. Bamboe, Miscanthus, Hennep, Yacon, Stevia etc. Ook wordt de teelt van eiwitgewassen zoals lupine hierin betrokken. Vaak zijn dit ook meerjarige gewassen die een langdurig onderzoek vereisen. Daarnaast worden ook bestaande bestaande teelten geanalyseerd op nieuwe toepassingen.