Luzerne is een eiwitrijke, droogteresistente, vlinderbloemige plant. Oorspronkelijk komt het uit Iran. In de VS, Canada en Australië is het een van de belangrijkste voedergewassen. Het wordt veel gebruikt voor veevoer.

Teelt
Luzerne kan tussen half april en half juni gezaaid worden. Het is een gewas dat de winter doorgaat. Daarom is het van belang dat het gewas voldoende lengte heeft en voor juni gezaaid moet worden. Het is een gewas dat twaalf jaar kan blijven staan. Als het voor de droge stof geteeld wordt, wordt het gewas drie keer op een jaar gemaaid. Voor de hoge drogestofproductie gaat dit wel gepaard met een lagere voederwaarde. Voor een hogere voederwaarde kan het vier of vijf keer gemaaid worden. Wanneer er nieuwe uitlopers aankomen kan het gewas geoogst worden.

Doel

  • Biologische akkerbouwers zien in de teelt van luzerne een mogelijkheid van bodemverbeteraar, onkruidonderdrukker en stikstofbinder.
  • Voor veehouders is dit gewas interessant omdat er veel eiwit inzit. Het heeft een hoge voederwaarde. (Wit, 2002)