Meekrap is van oudsher al een gewas dat in Nederland geteeld wordt. Het werd geteeld voor de wortelproductie en de winning van de rode kleurstof daaruit.  De productie hiervan is verdwenen als gevolg van chemisch-synthetische alternatieven.

De laatste 20 jaar kwam meekrap weer in het zicht, met als doel winning van natuurlijke kleurstof voor het verven van textiel. Van nature komt het uit Azië.

Teelt
Meekrap wordt vegetatief vermeerderd. Stekken worden in de grond gepland. Ruggenteelt voor meekrap is het meest interessant. Zo kan er met het oogsten gebruik gemaakt worden van een aardappelrooier. Meekrap heeft niet veel stikstof nodig. Anders werkt dit negatief ten opzichte van de opbrengst. Voor kali is dit hetzelfde advies.

Meekrap werkt goed tegen de aaltjespopulatie van Meloidogyne chitwoodi. In een perceel met een hoge populatie was een proef aangelegd. Na een jaar was de populatie goed afgenomen. En na het tweede teeltseizoen is dit tot onder de detectiegrens verdwenen.

Meer informatie