Switchgras is een vaste plant die van nature voorkomt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico

Teelt
Switchgras wordt veelal geteeld op land dat erosiegevoelig is.  Het groeit op alle grondsoorten en zelfs op grind bodems in vochtige gebieden.

Switchgras kan het beste worden gezaaid nadat de boden goed is opgewarmd. De zaden worden ongeveer 0.6 tot 1.2 centimeter diep gezaaid. Voor zandgronden geldt de regel maximaal 2 centimeter diep.

Doel

  • Behoud van de bodem door diepe wortels en hoog percentage aan organische stof.
  • Het is een voedergewas voor dieren.
  • Het wordt gebruikt als siergras.
  • Het wordt gebruikt als biomassa gewas voor ethanol en butanol en de productie van energie.