Biogas ontstaat door vergisting van biomassa. Het gas wordt gevormd door middel van anaerobe (zonder zuurstof) vergisting en bestaat grotendeels uit methaan en koolstofdioxide. Als biogas is opgewerkt tot aardgaskwaliteit wordt het ook wel groen gas genoemd.

Bij de anaerobe vergisting worden de verteerbare delen van de biomassa door vergistingsbacteriën omgezet in biogas. Het restant – de onverteerbare delen en water- heet digestaat.

Mono-vergisters en co-vergisters

Bij de productie van biogas wordt gesproken over monovergisting en co-vergisting.

Bij mono-vergisting wordt een grondstof vergist: een reststroom uit de industrie, rioolslib, gft, dierlijke mest of mais.

Bij co-vergisting wordt de vergistingsinstallatie minimaal met de helft met dierlijke mest gevoed; de rest met andere reststromen, ofwel co-substraten. Deze co-substraten worden toegevoegd om de productie van de vergister te verhogen.  Vaak worden landbouwproducten (bijvoorbeeld mais) als co-substraat gebruikt.  Voor co-substraten wordt een zogenoemde positieve lijst aangehouden. Bij toepassing van 50 procent mest en co-substraten die op deze positieve lijst staan, mag het digestaat worden uitgereden over het land, mits de mestnormen worden overschreden. Alle andere soorten digestaat zijn geen meststof en moeten worden afgevoerd als afvalstroom.

Gebruik biogas
Biogas kan toegepast worden voor:

  • productie van warmte in aangepaste branders
  • productie van elektriciteit en aandrijving  gasmotoren
  • productie van elektriciteit en aandrijving gasturbines
  • productie van groen gas
  • productie van grondstoffen in de chemie.

Gebruik groen gas
Groen gas kan worden getransporteerd via het aardgasnet en net als aardgas worden ingezet als energiebron. Groen gas kan ook worden gebruikt als transportbrandstof in auto’s die  op aardgas of groen gas kunnen rijden. Vanaf 1 oktober 2014 moet het in Nederland voldoen aan gaskwaliteitsnormen.
De productie van groen gas vraagt om opwerking op grotere schaal. Daarom wordt gewerkt met groen gas hubs, waarbij biogas van meerdere vergisters samenkomen en wordt opgewerkt tot groen gas.

bron: www.biobasedeconomy.nl, wikipedia.nl

Meer informatie