Biomassa kan de bron zijn voor opwekking van elektriciteit en warmte.  Warmte ontstaat door biomassa te verbranden. Veelal wordt hiervoor hout in de vorm van snippers of pellets gebruikt.

Ook kan verbranding van biogas voor warmte zorgen. Elektriciteit wordt ook gemaakt door biomassa te verbranden en daarmee, via een stoomturbine, een generator te laten draaien. Via warmte-krachtkoppeling kan ook zowel warmte als elektriciteit worden geproduceerd.

Bron: biobasedeconomy.nl

Meer informatie