Bioraffinage heeft tot doel biomassa uiteen te rafelen en de verschillende fracties verder te bewerken zodat de biomassa volledig benut kan worden. Gestreefd wordt om dit zo efficiënt mogelijk te doen, zodat alle componenten optimaal worden gebruikt en het ontstaan van reststromen zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Veelbelovende grondstoffen zijn Nederlandse gewassen met een hoge biomassaproductiviteit zoals bieten, mais en gras. Maar ook voederbieten, hennep, en vlinderbloemigen als lupine en bonen bieden perspectief.