Biotechnologie is het gebruik van micro-organismen, enzymen en planten voor de productie van stoffen.

Biotechnologie kan onderverdeeld worden in:

  • rode: voor toepassingen in medische sector voor mens en gezondheid
  • witte: voor de productie van nuttige chemische stoffen en bio-energie: industriële biotechnologie
  • groene: voor toepassingen op het gebied van landbouw en voeding

In sommige gevallen is het moeilijk exact aan te geven tot welke categorie biotechnologie een ontwikkeling gerekend moet worden.

Bron: biobasedeconomy.nl

Meer informatie