Biomassa kan via vergassing worden ontleed in verschillende componenten. Dit gebeurt bij hoge temperaturen (> 850 ºC) waarbij de biomassa wordt omgezet in waterstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen (voornamelijk methaan). Via een zogenoemde methanisatiestap kan de H2 en CO worden omgezet in Synthetic Natural Gas (SNG) met een hoog gehalte CH4 (methaan). Na zuivering en verdere bewerking kan het SNG net als gewoon biogas in het aardgasnet worden getransporteerd.

Bron: Biobasedeconomy.nl