Vergisting is een van de manieren om biomassa om te zetten in biogas. Dit gebeurt met micro-organismen. De producten die door vergisting ontstaan zijn onder andere alcohol, melkzuur, methaan en CO2. Vergisting wordt veel toegepast in de voedselindustrie en bij de productie van biogas.

Voor vergisting wordt dierlijke mest, rioolslib, gft mais of een reststroom uit de industrie gebruikt. Bij het uitblijven van andere grondstoffen wordt dat mono-vergisting genoemd.

Bij co-vergisting wordt de vergistingsinstallatie minimaal met de helft met dierlijke mest gevoed; de rest met andere reststromen, ofwel co-substraten. Deze co-substraten worden toegevoegd om de productie van de vergister te verhogen. Vaak worden landbouwproducten (bijvoorbeeld mais) als co-substraat gebruikt. Voor co-substraten wordt een zogenoemde positieve lijst aangehouden. Bij toepassing van 50 procent mest en co-substraten die op deze positieve lijst staan, mag het digestaat worden uitgereden over het land, mits de mestnormen worden overschreden. Alle andere soorten digestaat zijn geen meststof en moeten worden afgevoerd als afvalstroom.

Er zijn twee manieren om biomassa te vergisten: droge en natte vergisting.

Natte vergisting
Bij natte vergisting ligt de biomassa opgeslagen in afgesloten tanks. Dit heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste komt er geen zuurstof bij, wat zorgt voor een hogere omzet van biomassa naar biogas. Bovendien zorgt dit voor een temperatuur waar de bacteriën optimaal in werken. Regelmatig wordt de biomassa omgeroerd, om te voorkomen dat de biomassa uit elkaar valt in verschillende lagen, wat het vergistingsproces zou kunnen vertragen. De eindproducten van dit proces zijn biogas en als restproduct digestaat. Het digestaat wordt gebruikt als meststof en gaat weer terug naar het land.

Droge vergisting
De biomassa wordt in afgesloten tanks gestopt en vermengd met de biomassa uit een oude partij. De oude partij wordt als entmateriaal gebruikt om de micro-organismen te behouden en het vergistingsproces sneller op gang te helpen. De zuurstof in de lucht wordt door de aanwezigheid van organische stoffen in de biomassa al snel omgezet in CO2. Als de zuurstof is verbruikt worden de organische stoffen in de biomassa omgezet in methaangas en CO2, ofwel biogas. Bij droge vergisting blijft ook een restproduct (digestaat) over dat kan worden benut als grondverbeteraar.

Bron: biobasedeconomy.nl en orgaworld.nl

Meer informatie