Evenementgegevens


De komende jaren zal de transitie naar een circulaire economie en de ontwikkeling daarbij van een biogebaseerde economie onze volle aandacht blijven vragen. Vlaamse en Nederlandse bedrijven en instellingen hebben de handen ineen geslagen en gaan met `Growing a green future` hier een steentje aan bijdragen.

We willen u hier graag over informeren met een feestelijke bijeenkomst op 15 juni in de namiddag. Binnen dit project werken Agrodome, Cradle Crops, Delphy, Ecotreasures, Hogeschool Karel de Grote, ILVO, Inagro, Millvision, Proefboerderij Rusthoeve, Provincie Vlaams Brabant en ZLTO grensoverschrijdend samen aan nieuwe kansen en mogelijkheden voor de biobased economy.

Er zijn verschillende werkpakketten rondom bouwmaterialen, vezels, oliën en andere inhoudsstoffen waar binnen nieuwe ketenkansen worden geïnventariseerd, onderzocht en ondersteund op de weg naar de markt. Het programma vindt u hieronder.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.
U kunt zich opgeven via mail naar info@biobasedgarden.nl

PROGRAMMA: start 13.30 uur

 • Ontvangst met koffie en Zeeuwse bolus
 • Woord van welkom, Charlotte van Sluijs (Proefboerderij Rusthoeve)
 • Introductie Growing a Green Future, Cor van Oers (Delphy).
 • De ambitie van Vlaanderen op het gebied van de bio-economie, Annemie Janssens (Interdepartementale werkgroep Bio-economie, Vlaanderen).
 • De ambitie in Nederland Rop Zoetemeijer, (directeur van Biobased Delta)
  Biobased Economy in Zeeland, Ben de Reu (Gedeputeerde van de Provincie Zeeland)
 • Mogelijkheid tot bezichtiging van de Biobased Garden en presentatie van
  biobased materialen
 • Afsluiting en aansluitend een drankje en een hapje (ca 16.30 u)

Uitnodiging