Evenementgegevens

 • Datum:

UITNODIGING 26 augustus 2015 15.00 uur

PROGRAMMA: start 15.00 uur
Ontvangst en welkom op Proefboerderij Rusthoeve door Charlotte van Sluijs
Ervaringen tot nu toe door Cor van Oers, DLV Plant, projectleider, met oa:

 • Presentatie opties vanuit verschillende cases.
 • Exoten (sorghum, yacon, quinoa,…)wat kun je ermee?
 • Input vanuit inspiratie sessies o.a. vetzuren.
 • Resultaten HZ onderzoek naar boerenwormkruid.
 • Resultaten WUR studie naar o.a. suikerbieten en groenbemesters.
 • Hoe nu verder?

Rondleiding langs de Biobased Garden
We sluiten af met een drankje

Het project ‘Biobased Innovations Garden Rusthoeve 2020’ zit ondertussen in het tweede jaar van de uitvoering. Naast het telen van vele biobased gewassen zijn er vele inspiratiesessies geweest en is er aan businesscases gewerkt. Naar aanleiding van de eerste ronde sessies en de
businesscases die uitgevoerd zijn in 2014, zijn er onderzoeken opgestart en verdiepende sessies gehouden. Hierbij zijn veel
verschillende partijen betrokken. Graag willen we u op informele wijze bijpraten.

Daarom nodigen we u uit voor de bijeenkomst op:
Woensdag 26 augustus 2015 op de Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42 te Colijnsplaat.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op de initiatieven die zijn ondernomen en de resultaten en uitkomsten die daarmee tot op heden bereikt zijn. Daarnaast nodigen we u graag uit om uw inbreng te leveren voor de verdere invulling van het project ‘Biobased Innovatie Garden Rusthoeve 2020’.
Stuurt u ons even een mail?
Namens de samenwerkende partijen,
Cor van Oers, DLV Plant, projectleider
06-53427246

Binnen het project Biobased Innovation Garden Rusthoeve 2020 werken DLV Plant, Impuls Zeeland, Proefboerderij Rusthoeve, Wageningen
UR en ZLTO samen aan nieuwe kansen en mogelijkheden voor de biobased economy.
Op de locatie Rusthoeve worden meer dan 50 gewassen geteeld, getest en verwerkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met afzetpartijen,
onderwijs en onderzoeksinstellingen. Het project Biobased Innovations Garden Rusthoeve 2020 is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rabobank, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Zeeland in het kader van OP-Zuid.