Growing a green future

Het project ‘Growing a green future’ heeft als doel om bij te dragen aan de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie met biomassa als grondstof. Het streven is om biomassa (landbouwgewassen) te gebruiken voor onder andere inhoudsstoffen, chemicaliĆ«n en bouwmaterialen, zodat het gebruik van fossiele grondstoffen beperkt kan worden. De transitie naar een biogebaseerde economie is een langdurig proces waar komende generaties nog aan moeten werken.

Binnen het project werken elf partners samen aan het zoeken naar nieuwe toepassingen binnen de biobased economy. Dat zijn: Delphy, Provincie Vlaams Brabant (PVB)EcotreasuresCradle CropsAgrodome, Rusthoeve, Millvision, ILVO, ZLTO, Inagro en Karel de Grote Hogeschool.

Onderwerpen/thema’s