Uitnodiging

Binnen het project Biobased Innovation gardenS werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door planten. Om de doorontwikkeling naar een duurzame economie te bereiken is het noodzakelijk dat we weten wat er allemaal in de planten zit. In sommige planten zit wel tientallen verschillende inhoud stoffen.

De presentaties van dit webinar worden verzorgt door Jeroen Geuens, van Karel de Grote HogeschoolCharl Goossens van Gova en het Valorisatielab Reststromen Tuin- en Akkerbouw en tenslotte Willem Kemmers, van Impershield.

Het expertisecentrum Duurzame Chemie van Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen richt zich op de valorisatie van biomassa via extractie waardevolle actieve stoffen. Dit kunnen stoffen zijn met een fungicide werking, kleurstoffen, antioxidanten, Jeroen Geuens, hoofd van het expertisecentrum, geeft in dit webinar een toelichting over de mogelijkheden van superkritische CO2 extractie, een veelbelovende duurzame extractietechniek die België en Nederland nog relatief onbekend en dus ook onbemind is.

Ook de heer Charl Goossens zal spreken op ons webinar. De heer Goossens werkt zowel vanuit zijn kwekerij GOVA als vanuit het Valorisatielab Reststromen Tuin- en Akkerbouw, oftewel VARTA  aan het onderzoek naar optimale benutting van planten door het benutten van alle reststromen.

De derde spreker van de avond is Willem Kemmers van Impershield. De Maya’s maakten al bijzondere oppervlaktebeschermers uit planten; Impershield Europe maakt gebruik van deze kennis en maakt daarmee natuurlijke biobased coatings en impregneermiddelen voor natuursteen, metsel- en stuukwerk en beton van premium kwaliteit.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:
Datum: 2 juni 2021
Tijdstip: 16:00 uur

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: