Save the date

Datum: 2 juni 2021 16.00

Binnen het project Biobased Innovation gardenS werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door planten. Om de doorontwikkeling naar een duurzame economie te bereiken is het noodzakelijk dat we weten wat er allemaal in de planten zit. In sommige planten zit wel tientallen verschillende inhoud stoffen.

Dit Webinar wordt onder andere verzorgt in samenwerking met Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Al sinds 2017 werken we vanuit de Biobased Innovation Garden samen met de Karel de Grote Hogeschool waar vele planten ondertussen geanalyseerd zijn. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar onder andere oliehoudende gewassen, natuurlijke kleurstoffen, natuurlijke anti- oxydanten.
Ook de heer Charl Goossens zal spreken op ons webinar. De heer Goossens werkt zowel vanuit zijn kwekerij GOVA als vanuit het Valorisatielab Reststromen Tuin- en Akkerbouw, oftewel VARTA aan het onderzoek naar optimale benutting van planten door het benutten van alle reststromen.

 

Aanmelden

Het project Biobased Innovations Gardens wordt gefinancierd door de BrancheOrganisatie Akkerbouw en de Provincie Zeeland.