Uitnodiging

Binnen het project Biobased Inovation gardenS werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door planten.

Op dit moment gebruiken we planten vooral voor voedsel of voer. Ook het gebruik van planten als bron van vezels is gangbaar. Echter, er is nog veel meer mogelijk!

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:
Datum: 8 december 2020
Tijdstip: 15:00 uur

Professor dr. Peter Klinkhamer, Hoogleraar Evolutionaire plantenecologie aan de Universiteit Leiden doet al jarenlang onderzoek naar onder andere het afweersysteem van planten en is tevens betrokken bij de Extractenbibliotheek van het Plantencentrum.
Hij zal ons meenemen tijdens het webinar De Plant Centraal naar wat planten ons nog meer te bieden hebben. Van alle inhoud stoffen die planten hebben is nog lang niet alles bekend, zelfs niet van planten die we al jarenlang gebruiken. Ook de  stoffen die planten maken als afweer tegen droogte, insecten en andere bedreigen zijn bieden kansen die ons in de toekomst bij de teelt en gebruik van planten kunnen helpen.

Rien Geluk van Lionflex en Hilde Muylle, onderzoeker van het ILVO zijn beide al vele jaren bezig met praktijkonderzoek rondom planten en hoe deze te gebruiken. Sinds 2013 is hier in samenwerking met Wageningen Universiteit, Keygene, Proefboerderij Rusthoeve een groot onderzoeksprogramma rondom de Russische Paardenbloem gestart. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de wortels van deze plant de waardevolle inhoud stof rubber bevatten. Hilde en Rien zullen ons meenemen naar de ontwikkelingen rondom deze voor Nederland en Vlaanderen compleet nieuwe teelt.

Impuls Zeelandde ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland ondersteund ondernemers die bezig zijn met nieuwe, vooruitstrevende ontwikkelingen, waaronder het gebruik van biobased producten. Hoe u als ondernemer hier gebruik van kunt maken, zal tijdens dit webinar verder toegelicht worden door de heer Dirk Vermaire.

Aanmelden

Het project Biobased Innovations Gardens wordt gefinancierd door de BrancheOrganisatie Akkerbouw en de Provincie Zeeland.