Beste ondernemer,

Het kennisoverdracht project ‘Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw’ heeft een looptijd van drie jaar. In die tijd begeleiden we ondernemers bij hun transitieproces van idee tot uitvoering naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering in de agrarische sector.

Dit kunnen ondernemers zijn die nog in de beginfase staan om te komen tot een nieuw bedrijfsmodel, maar ook ondernemers die al actief zijn met verduurzaming maar dit willen verbeteren of optimaliseren.

Uitnodiging

Wij nodigen u uit voor de kennisbijeenkomst ‘Alternatieve gewassen ontdekken uit de Biobased Innovation Garden’, de rondgang en presentatie worden verzorgd door Cor van Oers (Delphy).

Steeds meer ondernemers denken na over een andere invulling van hun bouwplan. Tijdens deze bijeenkomst verdiepen we ons in de ervaringen die er in de Biobased Innovation Garden zijn opgedaan in de afgelopen jaren, onder andere met de ervaringen die er zijn met het opzetten van een teeltnetwerk rondom Zoete Aardappel.

  • Welke nieuwe afzetmogelijkheden zien we?
  • Hoe financieel rendabel is een nieuwe teelt?
  • Welke alternatieven zijn er voor graan/ graszaad?
  • Welke gewassen zijn geschikt voor drogere omstandigheden?
  • Hoe kunnen we ons als telers slimmer organiseren?

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:
Datum: 28 september 2020
Tijdstip: 19:15 uur – 21:00 uur
Locatie: Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486PR, Colijnsplaat

Aanmelden/vragen

Er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden. Voor vragen over het project, kunt u contact opnemen met Cor van Oers, Delphy. In verband met de huidige corona omstandigheden is aanmelding verplicht en mogen we een beperkt aantal deelnemers ontvangen.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: