Van biomassa kun je alles maken!
Hoe krijgen we de markt in beweging?

U weet het en wij weten het: we moeten om naar een biobased en circulaire economie maar het moet sneller, vandaar: de biobased versnellingsdag!

Na een succesvolle editie in 2022 nodigen we u van harte uit voor de Biobased Versnellingsdag 2023.
Zorg dat u erbij bent! We hebben weer een boeiend programma met centrale inleidingen, workshops en natuurlijk feel en touch van plant tot product.

  • Wat: Biobased Versnellingsdag.
  • Thema: Van biomassa kun je alles maken! Hoe krijgen we de markt in beweging?
  • Waar: Proefboerderij Rusthoeve Noordlangeweg 42, Colijnsplaat
  • Wanneer: 4 juli 2023, 09.30 – 17.00 uur
  • Meld je nu aan: Opgaveformulier Biobased Versnellingsdag 2023

Programma

9.30 uur
Hartelijk welkom! –  de schuur is open en de koffie of thee staat voor u klaar

10.00 uur
Start plenair programma, met introductie door Cor van Oers vanuit Biobased Innovations Gardens

‘naar een duurzame productie’  door Herman Lelieveldt,
onderzoeker van University College Rooseveldt
‘Is de consument klaar voor de biobased economy?’, door Marieke Meeusen,
onderzoeker bij Wageningen UR
‘Hoe gaat de biobased bouw de markt veroveren?’ door Onno Dwars,
CEO van Ballast Nedam.

Netwerklunch met bedrijven – producten – gewassen en ideeën

13.30  
Start workshops:

  • Workshop Bouw, door het Kennis- & Innovatienetwerk Circulair bouwen Zeeland
  • Workshop Kleinschalige Bioraffinage
  • Workshop Botanie en landbouweconomie
  • Pitches en rondleiding in de tuin met onder andere de thema’s  hout, biopolymeren, asfalt en vezels.

Afsluiting met presentatie Biobased Bibliotheek door Jo Annes de Bat, gedeputeerde landbouw van de Provincie Zeeland en André Hoogendijk, directeur BO, branche organisatie akkerbouw.

Op deze versnellingsdag brengen we de hele keten in beeld, van het gewas tot het uiteindelijke eindproduct. Veel producten zijn nu zover om gebruikt te worden in de bouw, als grondstof van papier, karton en/of textiel. Van andere gewassen is de weg naar marktrijpe producten nog wat langer.

De bedrijvenmarkt is een inspirerende mix van kant en klare producten, perspectiefvolle ideeën, onderzoeken en verrassingen!

Aanmelden

Deelname is gratis maar opgave verplicht ivm catering, naambadges. Wilt u specifiek in gesprek met een andere deelnemer dan kunnen we ook  1 op 1 gesprekken organiseren of u aan elkaar koppelen.

Heeft u interesse, stuur ons dan een mail met uw verzoek.

Het project Biobased Innovations Gardens wordt gefinancierd door de BrancheOrganisatie Akkerbouw en de Provincie Zeeland.