Vezelgewassen komen steeds meer in de belangstelling maar hoe komt de markt in beweging.
Bijgaand artikel waarin we dit meer uitleggen.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: