De bouwwereld in Nederland staat voor een enorme omwenteling. De vraag naar nieuwe woningen is groot, de beschikbare grondstoffen zijn schaars en duur. Ook is er steeds meer aandacht voor positieve effecten die nieuwe bouwmaterialen kunnen hebben op de omgeving, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van CO2 in gewassen, die gebruikt kunnen worden voor isolatie en plaatmateriaal.

Vanuit de Biobased Innovation Garden is er altijd veel aandacht geweest voor vezelgewassen die kunnen dienen als grondstof voor bouwmateriaal. Ook op de Versnellingsdag is er een workshop georganiseerd rondom Biobased Bouw in samenwerking met het K& I netwerk. Tijdens deze bijeenkomst werden veel vragen gesteld, en gaven veel bedrijven aan meer te willen weten van biobased bouwen.

Aannemingsbedrijf Fraanje is bezig aan het integreren van biobased bouwmaterialen in de nieuwe bouwprojecten. Tijdens de Versnellingsdag op 5 juli 2022 gaf de heer Van Sabben daar al een preview van. De heer Van Sabben gaat in op de vraag hoe ver het nu staat, wat zijn de ervaringen, en wat de toekomstplannen zijn.
Strotec bouwt al langere tijd met prefab stropanelen van EcoCocon. Die panelen bestaan voor 10% uit hout (uit FSC bossen) en 89% uit stro. Ze worden afgewerkt met leem of natuurgips. De heer Walrecht van Strotec neemt u mee in de nieuwste ontwikkelingen rondom strobouw.

Building Balance is het nationale programma voor het stimuleren van biomassa verwaarding tot bouwmaterialen. Hiertoe wordt gewerkt in regionale fieldlabs die uit moeten groeien tot rendabele keten, zoveel mogelijk met bestaande initiatieven. Building Balance gaat binnen deze fieldlabs en de daaruit voortkomende ketens rollen vervullen. Maar voegt ook waarde toe door de verbinding en kennisontwikkeling tussen de fieldlabs en het organiseren van nationale marktcondities. De heer Van de Ven geeft een korte presentatie over de laatste ontwikkelingen.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: